Подробнее :http://lady.tochka.net/30544-ksenija-andress-predstavlyaet-novuyu-kollektsiyu-inside/?preview=1